Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính phủ phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg về xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 27/6/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

tải xuống (1).jpg

Chỉ thị số 10/CT-TTg  đã đánh giá khách quan, thẳng thắn về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức nhiều nơi và chỉ ra 05 nhóm nguyên nhân chính. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

tải xuống (2).jpg

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đối với tỉnh Lạng Sơn, các cấp, ngành trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cơ bản đã xử lý đầy đủ, triệt để các thông tin phản ánh. Hiện nay, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác này, tích cực triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa như: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo trong thanh, kiểm tra… Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình  yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm, khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện Chỉ thị nghiêm túc, hiệu quả, thực chất; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 đồng bộ với Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định khác liên quan; việc thực hiện phải đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương; người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải phát huy sự gương mẫu, đi đầu thực hiện. Tăng cường phòng ngừa các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong chính các lực lượng chức năng, đội ngũ thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; quan tâm, kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Phó Thủ tướng cũng đề nghị người dân và doanh nghiệp quan tâm, tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, tích cực góp ý, phản ánh, chống lại các hành vi những nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức./.

nguồn: langson.gov.vn