Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lạng Sơn: Bà Nguyễn Thị Lượm có quyền khởi kiện theo quy định về tố tụng hành chính

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lượm, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (lần hai).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Bà Nguyễn Thị Lượm khiếu nại Quyết định số 5246a/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lượm (lần đầu).

Trước đó, bà Nguyễn Thị Lượm có đơn đề ngày 9/6/2022 gửi Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, khiếu nại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Ngày 18/10/2023, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình ban hành Quyết định số 5246a/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lượm (lần đầu), theo đó giữ nguyên Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và bác các nội dung khiếu nại tại đơn đề ngày 09/6/2022 của bà Nguyễn Thị Lượm.

Bà Lượm cho rằng, tháng 02/2017, bà đã phối hợp thực hiện công tác kiểm đếm nhưng bà không đồng ý với mức giá bồi thường và yêu cầu chủ đầu tư phải thỏa thuận theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013, nhưng Chủ tịch UBND huyện lại ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc là không đúng quy định.

Theo kết quả xác minh của UBND tỉnh, ngày 14/02/2017, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổ chức kiểm đếm đất đai, cây cối, hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc trên đất bị ảnh hưởng bởi Dự án; tuy nhiên, bà Lượm không ký tên tại Biên bản kiểm đếm.

Tại Biên bản làm việc ngày 11/01/2019, thể hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã làm rõ các ý kiến của bà Lượm liên quan đến thắc mắc về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhưng bà Lượm không đồng ý.

Dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013. Do đó, căn cứ bà Lượm cho rằng, tháng 02/2017 đã phối hợp thực hiện công tác kiểm đếm nhưng không đồng ý với mức giá bồi thường và yêu cầu chủ đầu tư phải thỏa thuận theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013, nhưng Chủ tịch UBND huyện lại ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc là không đúng quy định, không có cơ sở.

Với nội dung cho rằng UBND huyện Lộc Bình đã kiểm đếm, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ thiếu đối với một hàng cây Mít, thiếu diện tích đất ở cánh đồng Kéo Khiếc, thôn Nà Mu; gia đình bà chưa được giao đất tái định cư nhưng Chủ tịch UBND huyện vẫn ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc là không đúng quy định.

Qua xác minh, hộ bà Lượm đã được UBND huyện phê duyệt bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 8211/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên, qua rà soát nhận thấy việc phê duyệt bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Lượm có nội dung chưa đảm bảo chặt chẽ nên ngày 18/8/2022, UBND huyện Lộc Bình đã ban hành Quyết định số 4207/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 8211/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 hủy bỏ kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 11 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có hộ bà Lượm.

Hiện nay, UBND huyện Lộc Bình đang kiểm tra, rà soát, thẩm định để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Lượm. Do đó, việc bà Lượm cho rằng UBND huyện Lộc Bình đã kiểm đếm, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ thiếu đối với một hàng cây mít, thiếu diện tích đất ở cánh đồng Kéo Khiếc, thôn Nà Mu; gia đình chưa được giao đất tái định cư nhưng Chủ tịch UBND huyện vẫn ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc là không đúng quy định, là không có cơ sở. 

Tại buổi đối thoại ngày 12/01/2024, bà Nguyễn Thị Lượm không nhất trí với kết quả thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại và các ý kiến trao đổi, giải thích, làm rõ của các thành phần tham dự đối thoại về các căn cứ để bà Lượm khiếu nại; tuy nhiên, bà Lượm không cung cấp thêm được tài liệu, chứng cứ mới so với các tài liệu, chứng cứ đã cung cấp cho cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Từ những căn cứ nêu trên, UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận, khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lượm đối với Quyết định số 5246a/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lượm, trú tại khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình (lần đầu), là sai.

Căn cứ để bà Nguyễn Thị Lượm khiếu nại là không có cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Lượm có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính nếu không

 ĐT. nguồn: thanhtra.com.vn