Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố quyết định điều động công chức

Ngày 17/12/2018 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn thay thế Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, về cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn gồm văn phòng và 05 phòng nghiệp vụ gồm phòng nghiệp vụ I, II. III, Phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng và Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (không còn phòng Nghiệp vụ IV như Quyết định 1758/QĐ-UBND). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 Căn cứ Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định 206/QĐ-TTr ngày 18/12/2018 về việc quy định chức năng và nhiệm vụ của văn phòng và các phòng nghiệp vụ, đồng thời ban hành 09 quyết định điều động đối với công chức trong cơ quan. Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

48412579_969742676558128_7535024322692251648_n.jpg

Đ/c Đoàn Thị Loan , Chánh Thanh tra tỉnh trao Quyết định điều động.