Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Chiều ngày 19/7/2019, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019 và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

 

tải xuống (co thi dua.jpg

Thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Thanh tra tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch, góp phần chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kịp thời xử lý các sai phạm về kinh tế, thu nộp ngân sách. Công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất được thực hiện theo đúng quy định, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp trên 1.100 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề đạt nguyện vọng. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, ngành chủ động triển khai thực hiện, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2018...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành thanh tra cần tiếp tục triển khai công tác thanh tra năm 2019 theo kế hoạch đã được phê duyệt, gắn với thanh tra đột xuất, thanh tra vụ việc do cấp trên giao; tập trung thanh tra các lĩnh vực, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra với các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020, đảm bảo bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và tình hình cụ thể của ngành, địa phương; chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đội ngũ, tăng cường quản lý cán bộ, công chức của ngành trong hoạt động công vụ.

tải xuống nhan co thi dua.jpg

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Thanh tra tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lạng Sơn năm 2018. Thanh tra tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm, chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 62 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Lạng Sơn và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

nguồn: langson.gov.vn