Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai xây dựng nền tảng số quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phê duyệt cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0. Triển khai hoàn thành nền tảng điện toán đám mây (Lạng Sơn Cloud) để 100% các hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành được quản lý tập trung; hoàn thành xây dựng Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn và tổ chức Lễ khai trương đưa vào sử dụng, cung cấp thông tin dữ liệu đất đai về quy hoạch, thông tin chi tiết của 2.279.175 thửa đất. Triển khai xây dựng nền tảng số quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh; nền tảng số quản lý giá tỉnh Lạng Sơn. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 23.478/69.478 hồ sơ, chiếm 33,8%. Triển khai phần mềm quản lý nhà trường tại 674/674 trường học; cấp 18.703 chứng thư số cho tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên. Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh huyện Hữu Lũng.

Kinh tế số nông nghiệp nông thôn tiếp tục duy trì và phát triển nhanh trên sàn thương mại điện tử. Đến 30/6/2022 có trên 19.000 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, tăng 60% so với 31/12/2021, đứng thứ 02 toàn quốc; có trên 20.000 giao dịch thành công, tăng 120%, đứng thứ 6 toàn quốc. Tổ chức Hội nghị tập huấn các kiến thức căn bản và chuyển đổi số dành cho quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

dd

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bấm nút phát động khai nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”

và phát triển tài khoản thanh toán điện tử

Tổ chức khai trương trợ lý ảo “ISSE Lạng Sơn” hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện 1.792 dịch vụ công trực tuyến. Đã thành lập 01 Tổ công tác cấp tỉnh, 11 Tổ công tác cấp huyện, 200 Tổ công tác cấp xã và 1.676 Tổ công tác cấp thôn để đôn đốc, triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; dữ liệu thông tin dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của tỉnh Lạng Sơn là 860.270 dữ liệu; toàn tỉnh thu nhận 617.999/652.884 hồ sơ cấp căn cước công dân, đạt 94,7%.

Tổ chức Lễ phát động triển khai nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử. Tổ chức tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai các nền tảng số liên quan với mục đích đưa nền tảng số phổ biến đến mọi người dân để nền tảng số là một trong những giải pháp trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số bắt đầu từ người dân. Đến 30/6/2022 triển khai cài đặt được trên 115.000 tài khoản.

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp chủ quản sử dụng nguồn quỹ Viễn thông công ích để tập trung phát triển hạ tầng số. Theo kế hoạch đến ngày 30/6/2022 các doanh nghiệp sẽ thực hiện đầu tư 182 trạm phát sóng điện thoại, trong đó có 97 thôn bản trắng sóng và sóng kém trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên do tình hình mưa lũ thời gian vừa qua nên việc triển khai sẽ kéo dài đến ngày 30/7/2022. Hiện nay đã chấp thuận 104 vị trí xây dựng trạm phát sóng điện thoại, các doanh nghiệp đang tiến hành xây dựng các trạm.

Triển khai thí điểm sử dụng nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 19/01/2022 và cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 21/02/2022. Đến nay, 100% các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu đã khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số. Đến 30/6/2022 có trên 57.000 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu khai báo trên nền tảng cửa khẩu số.  

Mai Loan


Nguồn:thanhtra.langson.gov.vn Sao chép liên kết